het ontstaan van onze stichting

Op 1 oktober 2004 richtten drie ondernemers (“ ijzerboeren”) de Stichting Mago op; de belangrijkste doelstelling was de oprichting van een Polytechnic School in Mago, een klein dorp in één van de armste gebieden in West Kenia.

De bedoeling was op deze school  de allerarmste jeugd, voornamelijk wezen,  de kans te geven  om tijdens een twee-jarige, staats-erkende opleiding een vak te leren en daarmee een betere toekomst tegemoet te gaan. Vooral door de nuchtere, gedreven aanpak van de drie ondernemers kon de Mago Polytechnic School in 2005 haar deuren openen en sindsdien hebben ruim 1500 jonge mensen hun diploma gehaald en konden daarmee in veel gevallen aan  het werk als auto-monteur, bouwvakker, kleermaker, metaalbewerker e.d.

In de afgelopen 10 jaren is er veel meer tot stand gekomen. In 2007 werd een hotelschool geopend, inclusief een Guesthouse waar de leerlingen naast theorie ook de nodige praktijk-ervaring kunnen opdoen. 

Op het schoolterrein werd een waterpomp aangelegd waarmee voor  de inwoners van Mago gratis  schoon en veilig water beschikbaar kwam; er is een grote groentekas en een kippenfokkerij en er loopt een schoolvoedselproject. Door dit project krijgen  1000 lagere school kinderen in en rond Mago dagelijks een middagmaaltijd.

In september 2012 werd het Rainbow Boarding House geopend: een mogelijkheid voor leerlingen die veraf wonen (soms meer dan 1 ½ uur lopen) om tegen een geringe vergoeding te kunnen overnachten. 

Tenslotte hebben we de Stichting Mago Care in de gelegenheid gesteld om op ons terrein een medische hulppost te bouwen. Deze hulppost voorziet sinds 15 juli j.l. in de broodnoodzakelijke primaire medische zorg voor mensen in Mago en wijde omgeving.

Helaas is één van de grondleggers van de Stichting, Jan Gort, in 2013 na een korte ziekteperiode overleden.  Hij blijft in onze herinnering als een inspirerende bestuurs-collega die met veel inzet heeft meegewerkt aan de totstandkoming van onze projecten.

De Stichting is trots op alles wat in de afgelopen 10 jaar tot stand is gekomen, mede door de actieve bijdrage van de staf van de Mago Polytechnic. Maar de Stichting wil vooral haar grote dank uitspreken aan alle particulieren en bedrijven die door hun bijdragen alles hebben mogelijk gemaakt.  Daarbij was, is en blijft ons belangrijkste devies :

 

        een gegeven Euro wordt volledig besteed in Mago

 

U kunt ons volgen op Facebook en Instagram.

 

Putten, 30 september 2014