Geweldige opbrengst collecten in de vastentijd

In de vastentijd is er tijdens de oecumenische diensten in Putten gecollecteerd voor ons project in in Mago. Deze collecten samen met giften per bank hebben het geweldige bedrag opgebracht van € 540,- !

Deze opbrengst zal worden besteed aan ons voedselproject.

In dit project geven we dagelijks 1.000 lagere school kinderen een middagmaaltijd.

Met de opbrengst van de collecten kunnen we weer een heel jaar 36 kindermonden voeden