Chumba cha mkutano

Chumba cha mkutano

Chumba cha mkutano hutumiwa na vikundi anuwai tofauti.

Kwa njia hii sisi pia hutengeneza mapato ya kuendesha shule.

 

Kwenye picha upande wa kulia tunatoa habari juu ya nishati ya jua, ambayo kozi yake itaanza shuleni hivi karibuni.