Mooie actie

Zendingskerk in Ermelo tast diep in de buidel

In de zendings kerk in Ermelo hebben de mensen in Oktober een actie gehouden voor ons voedselproject in Kenia.

Vandaag werd het bedrag van ruim 584 euro bij geschreven op onze bankrekening.

Een geweldig resultaat, op deze manier kunnen we ons voedselproject voortzetten.